Michuco

      Giới thiệu Xenlight  >>>  Ưu điểm công nghệ  >>>  Đổi diện DC-DC

Trang chủGiới thiệuLiên hệ        

Đặc trưng (ưu điểm công nghệ) của
Chức năng đổi điện trong
Ballast XENLIGHT

   Công nghệ chuyển đổi điện converter DC-DC của Xenlight kết hợp tiến bộ của khối liên kết với sự chuyển đổi điện trực tiếp DC-DC. (phát minh của Xenlight được cấp bằng sáng chế)

    Phương thức vận hành tự động thích ứng phù hợp với các yêu cầu nhất thời (đột xuất, bất ngờ) phát sinh trong hệ thống.

    Các bước xung điện và tần số thay đổi linh hoạt, đạt đến
                                   fmax = 250 KHz

    Hiệu suất vận hành và hiệu suất kiểm soát EMI là xuất sắc.
      


  Ưu điểm công nghệ
       Đặc trưng của Ballast
       Biến điện DC-DC
       Đánh lửa 
       Kiểm soát hệ thống
       Ứng dụng cho ô-tô 
Trang Chủ           Giới Thiệu          Sản Phẩm           Liên Hệ