Michuco

      Giới thiệu Xenlight  >>>  Ưu điểm công nghệ  >>>  Biến điện

Trang chủGiới thiệuLiên hệ        Đặc trưng (ưu điểm công nghệ) của
Chức năng biến điện trong
Ballast XENLIGHT

    Được dựa trên RDS (Radio Data System) tầm thấp, và theo tiêu chuẩn N-channel power MOSFET.

    Giảm thiểu sự mất trong quá trình phóng điện.

    Đường phóng tia lửa điện được bảo vệ giữ cho nhiệt lượng thấp bằng việc sử dụng các mạch kiểm soát đường phóng điện; cũng như những mạch kiểm soát đường nạp điện giữ cho đường nạp mở bằng bộ nhớ tĩnh tại của chính nó.
      


  Ưu điểm công nghệ
       Đặc trưng của Ballast
       Đổi điện DC-DC
       Đánh lửa 
       Kiểm soát hệ thống
       Ứng dụng cho ô-tô

 
Trang Chủ              Giới Thiệu             Sản Phẩm             Liên Hệ